Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 31.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 31.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању генералног секретара председника Републике
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4907/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5020/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5022/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5023/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5024/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5069/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5094/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4897/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4898/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4899/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4901/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4919/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4920/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4921/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4922/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4924/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за стављање у промет фискалне касе HCP EPSON TM-T260F
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која се као послови од јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна својина–државна својина по основу концесионих уговора
 • ПРАВИЛНИК о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
 • ПРАВИЛНИК о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењима и анализама
 • ПРАВИЛНИК о начину одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације
 • ПРАВИЛНИК о начину поступања у току притужбеног поступка
 • ПРАВИЛНИК о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о квалитету хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-5/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-7/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-6/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-8/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-9/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-10/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 277-11/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-12/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-13/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-14/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-15/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-16/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-17/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-18/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-19/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 277-20/17
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-63/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Полет”, Пландиште
ОГЛАСИ

Поделите: