Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 30.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 30.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села” за 2023. годину
 • УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Планина Цер”
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „BIO4ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Сад”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање и давање предлога, мишљења и стручних образложења на предлог комерцијалног уговора за набавку возних средстава од компаније CRRC Changchun Railway Vehicles CO, LTD.
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење, праћење и евалуацију Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022–2027. и Акционог плана за спровођење Стратегије
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о утврђивању обавезног удела биогорива који су обвезници система дужни да ставе у промет на тржиште Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Ријеци, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Развој – Зелени програм сарадње науке и привреде Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5810/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5811/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5812/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5736/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-5587/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5584/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5585/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5588/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5601/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5636/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5734/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5737/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5738/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5740/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5741/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5743/2023
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. годинe
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-5/23
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености посебних случајева државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар”, Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање”, Зајечар
ОГЛАСИ

Поделите: