Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 20.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 20.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину

Поделите: