Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 9.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 9.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-3/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Поделите: