Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 7.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 7.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/613
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/614
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/615
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/663
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/664
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/665
  • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/666
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07, Милојевић и други против Србије
Друге организације
  • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас” Темерин, Темерин
ОГЛАСИ

Поделите: