Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 28.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 28.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00621/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00856/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05647/2010-03
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-9/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-238/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-602/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-603/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-612/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-616/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-736/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-755/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-771/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-774/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-775/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-776/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког и кабинског особља
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Акционарског друштва за изградњу гасовода и дистрибуцију гаса Ужице-гас, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

Поделите: