Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 53 od 24.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 53 od 23.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika
  • PRAVILNIK o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika
  • PRAVILNIK o bližim uslovima u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugim pitanjima od značaja za angažovanje lektora
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju
  • PRAVILNIK o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja
  • KODEKS ponašanja učesnika u lobiranju
Druge organizacije
  • ODLUKA o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
OGLASI

Podelite: