Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 24.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 23.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника
  • ПРАВИЛНИК о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника
  • ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о лиценцама за превоз у железничком саобраћају
  • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања
  • КОДЕКС понашања учесника у лобирању
Друге организације
  • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
ОГЛАСИ

Поделите: