Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 17.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 17.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-58/2024-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-59/2024-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-60/2024-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-61/2024-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-62/2024-01
 • ОДЛУКА председника Владе број 119-00-63/2024-01
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника, чланова и заменика члана Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника, чланова и заменика члана Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца

Поделите: