Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 11.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о прехрамбеним адитивима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 11.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању улога Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6270/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6405/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6406/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6407/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6408/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6409/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6410/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6411/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6412/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6413/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6414/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6415/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6416/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6417/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6418/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6419/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6421/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6422/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6423/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6425/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6426/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6427/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6428/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6429/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6430/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6431/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6432/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6433/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6435/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6452/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о прехрамбеним адитивима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-111/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-349/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-351/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-352/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-353/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-356/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-361/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-427/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-511/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-515/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-608/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-613/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-651/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-661/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-662/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-684/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-685/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-715/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Златибор”
ОГЛАСИ

Поделите: