Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 7.4.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 53-3041/2020
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 7.4.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 •  UREDBA o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3032/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3037/2020
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 53-3041/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika za građevinske konstrukcije
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

Podelite: