Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 6.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 6.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama
 • ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Saveta za kreativne industrije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JVP „Srbijavode” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za privredne registre za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja akt o proceni kapitala JVP „Srbijavode”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pribavljanje u svojinu JP „Transnafta” Pančevo, nepokretnosti — poslovnog prostora
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6364/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6366/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6540/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6541/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6542/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6550/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6552/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • PRAVILNIK o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi PRAVILNIK o aromama
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2936/2016
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • REŠENJE o produženju roka važnosti licence za obavljanje nuklearne aktivnosti
 • REŠENJE direktora Agenicije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-1024/16-11
 • ISPRAVKA Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Novi Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi” iz Kraljeva
OGLASI

Podelite: