Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 30.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 30.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-640/2019
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0256/21-11

Поделите: