Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 26.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 26.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • UKAZ o dodeli odlikovanja
Vlada
  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać–Đunis
Ministarstva
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
  • PRAVILNIK o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave
  • PRAVILNIK o formi, sadržini i obimu godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za period na koji je korisniku ribarskog područja ugovorom o korišćenju dodeljen
  • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE o prestanku rada na položaju šefa Kabineta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2017. godine
OGLASI

Podelite: