Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 24.5.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 24.5.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije
 • ZAKON o rodnoj ravnopravnosti
 • ZAKON o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca
 • ZAKON o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • ZAKON o metrou i gradskoj železnici
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 694–790 MHz

Podelite: