Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 24.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 24.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације
 • ЗАКОН о родној равноправности
 • ЗАКОН о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца
 • ЗАКОН о измени Закона о планирању и изградњи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
 • ЗАКОН о метроу и градској железници
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694–790 MHz

Поделите: