Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 22.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o trgovini
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 22.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • ZAKON o trgovini
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
 • ZAKON o robnim berzama
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Medveđa
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Irskoj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Londonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Irskoj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Londonu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Monako, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Parizu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kneževini Monako, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Parizu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Holandiji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bugarskoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja revizije i provere i sastavu stručnog tima za sprovođenje revizije i provere
 • PRAVILNIK o načinu izdavanja odobrenja za transport naoružanja i vojne opreme koji nisu opasan teret
OGLASI

Podelite: