Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 22.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о трговини
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о електронској трговини

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 22.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
 • ЗАКОН о трговини
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о електронској трговини
 • ЗАКОН о робним берзама
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бугарској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину обављања организованог превоза деце
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења ревизије и провере и саставу стручног тима за спровођење ревизије и провере
 • ПРАВИЛНИК о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет
ОГЛАСИ

Поделите: