Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 14.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 14.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2024. години
 • ОДЛУКА о образовању Савета за старење и међугенерацијску сарадњу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству задравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Смедеревска Паланка, Република Србија и општине Тиват, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5302/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5303/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5169/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5197/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5211/2024
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Мионица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Мионица
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Параћин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Параћин
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-10/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-11/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-12/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-13/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-14/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-15/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-16/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-17/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-18/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 419-19/24
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1357/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-69/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-83/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-95/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-98/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-170/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-200/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-208/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-267/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-333/2024-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима који настају по основу активности које је банка поверила трећим лицима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству
ОГЛАСИ

Поделите: