Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 6.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 6.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

Поделите: