Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 51 od 29.4.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 51 od 29.4.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje uslova poslovanja i privlačenja novih investicija u Republici Srbiji
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3511/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3512/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3513/2022
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Kancelarije Ambasade Republike Jermenije u Pragu, sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini i obrascu sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN
 • PRAVILNIK o procentu održavanja polazaka u drumskom saobraćaju u međumesnom i međunarodnom prevozu putnika
 • PRAVILNIK o rokovima, obimu i načinu sprovođenja energetskog pregleda u sistemu energetskog menadžmenta, kao i sadržaju i načinu dostavljanja izvoda iz izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu
 • PRAVILNIK o obuci i ispitu za energetskog savetnika
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
 • PRAVILNIK o kliničkom ispitivanju lekova u humanoj medicini
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 68. zasedanju septembra 2021. godine
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Negotinskog vinogorja na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica–Obrenovac na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 224-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 224-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 224-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-9/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-10/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-11/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-12/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-13/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-14/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-15/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-16/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-17/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-18/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-19/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-20/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 225-21/22
Drugi državni organi i državne organizacije
 • UPUTSTVO za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope
 • ODLUKA o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TREFF TABAKO d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Brestovac–Bojnik–Doljevac” u Bojniku
OGLASI

Podelite: