Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 25.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 25.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допуни Закона о осигурању депозита
 • ЗАКОН о допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд(пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”)
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему)
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму
Влада
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2017. години
 • СТРАТЕГИЈА развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Сарагоси, Краљевина Шпанија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интреса, 05 број 465-4519/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интреса, 05 број 465-4521/2017
 • РЕШЕЊЕ о утвђивању јавног интереса, 05 број 465-4523/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4477/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4478/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову за хендикепиране и ветеране
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2017. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04502/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05234/2010-03
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2015. годину
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2015. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 19978/14 и 19781/14, Павловић и Пантовић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 70661/14, Марковић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац”, у Обреновцу
ОГЛАСИ

Поделите: