Објављен „Службени гласник РС“ број 50 од 7.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 50 од 7.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кипар
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске
Влада
 • УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • ОДЛУКУ о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Заједничког управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о формирању Заједничког одбора за реализацију одлука Управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
 • ОДЛУКУ о изменама Одлуке о утврђивању Центра за воћарство и виноградарство у Чачку за споменик културе
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4942/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4926/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-4944/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4938/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4935/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4931/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4930/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број661-4929/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5044/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5046/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5045/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5043/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5049/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5052/2024
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене антрацита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и града Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5018/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5020/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5053/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5065/2024-1
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Лазаревац (са породилиштем)
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лазаревац (са породилиштем)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке „Раде Драинац”, Прокупље
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Раде Драинац”, Прокупље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00408/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00419/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00422/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00429/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00432/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00433/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00443/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00446/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00453/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00454/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00455/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00464/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00465/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00466/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 398-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 418-1/24
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа носиоца јавнотужилачке функције и особља запосленог у јавном тужилаштву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2024. године
Друге организације
 • ТАРИФА накнаде за давање на послугу оригинала и умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга” Оџаци
ОГЛАСИ

Поделите: