Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 50 od 24.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 50 od 24.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o Spisku klasifikovanih supstanci

Podelite: