Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 5 od 25.1.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine
 • PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine
 • UREDBA o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 5 od 25.1.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik
 • Republike UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sloveniji
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini
 • UREDBA o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima
 • UREDBA o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
 • UREDBA o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business”
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, Donji Milanovac sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Beogradske filharmonije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Torontu, Kanada
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Salcburgu, Republika Austrija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-254/2017
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-256/2017
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-258/2017
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-259/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2017. godini
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o izgledu službenog odela carinskih službenika
 • NAREDBA o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu
 • ODLUKA o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek na životnu sredinu
Ustavni sud
 • ODLUKA o izboru predsednika Ustavnog suda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-46/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-48/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-1/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora
 • PRAVILA o izmenama i dopunama Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine
 • PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Privredno društvo „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: