Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 24.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 24.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о ближим условима, процедурама, управљању и начину рада у Јединственим информационим системима за појединачне области заштите и очувања културног наслеђа, као и о обавезама установа заштите и запослених
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 42860/18, Васић против Србије
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
  • РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0693/20-11
  • РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0011/22-11
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

Поделите: