Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 5 od 22.1.2024. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 5 od 22.1.2024. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za točenje tečnog naftnog gasa
  • PRAVILNIK o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda ugrađenih na vozilu i na vozilu sa cisternom
Republička izborna komisija
  • REŠENJE o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine

Podelite: