Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 22.1.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 22.1.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количинa течности које нису вода – уређаја за точење течног нафтног гаса
  • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата народних посланика Народне скупштине

Поделите: