Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 14.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 14.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-596/2018
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о утврђивању и објављивању коначног броја гласача у Републици Србији
  • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Ваљева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
  • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Лознице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
  • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању гласачких места на територији града Новог Сада, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
  • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији градске општине Палилула, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
  • РЕШЕЊЕ о промени назива гласачког места брoj 32 на територији општине Прибој, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

Поделите: