Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 3.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 3.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета председника Владе
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2024. годину
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

Поделите: