Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 27.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 27.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о мрежи јавних средњих школа
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2019. години
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бишкеку, Киргиска Република
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Напуљу, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5856/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5857/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5858/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5860/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5862/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5669/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5672/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5673/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5925/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 328-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 355-1/18
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативност АСНС — Гранског синдиката саобраћаја и комуналних делатности
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00696/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00698/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00700/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00701/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00702/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00703/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00704/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00706/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00707/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00709/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00710/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00711/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00712/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00713/2018-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља
 • ЗАКЉУЧАК Председника Комисије за заштиту конкуренције
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2018. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК o организацији и систематизацији послова у Стручној служби Коморе јавних извршитеља
ОГЛАСИ

Поделите: