Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 49 od 21.4.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 49 od 21.4.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 107
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 108
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 109
Vlada
 • UREDBA o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom
 • UREDBA o izmenama Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava
 • ODLUKA o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3344/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3345/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3390/2022
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću „Državna lutrija Srbije” d.o.o. Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DTD VD „Srednja Bačka” d.o.o. Bečej za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i grada Živinice, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3383/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3384/2022
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o bližem sadržaju i smernicama za određivanje nacionalnih ciljeva Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, načinu njegove izrade i izveštavanju o njegovoj realizaciji
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd centar – Resnik – Mladenovac – Velika Plana na životnu sredinu
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd–Niš na životnu sredinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka broj 740-05-02847/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka broj 740-05-02856/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka broj 740-05-02874/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka broj 740-05-03721/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka broj 740-05-05448/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 230-1/22
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-618/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-619/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-620/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-621/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-622/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-623/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-624/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-625/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-626/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-627/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-628/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-629/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-630/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-631/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-632/2022-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-633/2022-01
 • ODLUKA o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0270/21-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0651/19-11
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Carska bara”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora JP „Veliki park”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Veliki park”, Užice
OGLASI

Podelite: