Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 5.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 5.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu
 • UREDBA o načinu i modalitetima izračunavanja troškova koji su nastali kao direktan rezultat saobraćanja voza
 • ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju Četvrte Kina–CIEZ ministarske konferencije o inovacijama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta izgradnje toplovoda Obrenovac — Novi Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Aerodrom Niš” Niš za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni broj 1 Plana i programa rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most” Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva sveta u sambou za juniore i mlađe juniore, u Novom Sadu 2020. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–6710/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6711/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–6781/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6599/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6600/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za informacione tehnologije, Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • ZAKLJUČAK o imenovanju guvernera i zamenika guvernera Republike Srbije u Azijskoj infrastrukturnoj investicionoj banci
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu vršenja naknadne kontrole
 • PRAVILNIK o načinu vršenja unutrašnje kontrole
 • PRAVILNIK o carinskim obeležjima
 • PRAVILNIK o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu prenosa podataka o obveznicima doprinosa — poslodavcima i isplatiocima prihoda u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduh i visini korekcionog faktora za potrebe proračuna iznosa naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za fizička lica u 2019. godini
 • PRAVILNIK o parametrima za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh na osnovu vrsta i količina utrošenih goriva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca
 • PRAVILNIK o upravljanju medicinskim otpadom
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena
 • REŠENJE o odobravanju otvaranja putnog prelaza
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 342-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 342-3/19
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj IUz-351/2015 i izdvojena mišljenja sudija
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku vršenja dužnosti pomoćnika generalnog sekretara
 • REŠENJE o postavljenju generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina i ostalih manjinskih prava i sloboda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za prijem građana u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za projekte u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za zaštitu prava deteta, rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za opšte poslove u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava lica lišenih slobode u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za normativne poslove u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za materijalno finansijske poslove u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta Zaštitnika građana
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za jul, avgust i septembar 2019. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u junu 2019. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0018/18-11
 • REŠENJE o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-600/2019-1
Druge organizacije
 • POSLOVNIK o radu Saveta organizacione jedinice sa sedištem u Beogradu
 • POSLOVNIK o radu Saveta organizacione jedinice sa sedištem u Novom Sadu
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovačica
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Smederevska Palanka
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Ljubovija”, Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod opštine Žabalj”, Žabalj
OGLASI

Podelite: