Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 31.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 31.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • ODLUKA o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća NOVI SAD-GAS za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 53-2928/2020
Ministarstva
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti javnog izvršitelja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru, februaru i martu 2020. godine
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-204/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-205/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-206/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-207/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-208/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-209/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-210/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-211/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-212/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-213/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-214/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-215/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-216/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-217/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-218/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-219/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-220/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-221/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-222/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-223/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-224/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-225/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-226/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-227/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-228/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-229/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-230/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-231/2020-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-01-232/2020-1

Podelite: