Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 19.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 19.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • ISPRAVKA Ukaza o dodeli odlikovanja Srpske zastave prvog stepena Nurbahu Turaruliju Rustemovu
 • ISPRAVKA Ukaza o dodeli odlikovanja Srpske zastave prvog stepena Vladimiru Nikolaeviču Čuševu
Vlada
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • PRAVILNIK o uslovima za zimovnike za strana i domaća plovila
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 63113/13, Blagojević protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 318/15, Živković protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
 • ODLUKA o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Vlasotince
 • REŠENJE o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća „Morava”, Svilajnac
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Komunalac”, Irig
OGLASI

Podelite: