Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 19.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 19.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ИСПРАВКА Указа о додели одликовања Српске заставе првог степена Нурбаху Турарулију Рустемову
 • ИСПРАВКА Указа о додели одликовања Српске заставе првог степена Владимиру Николаевичу Чушеву
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања ветеринарских лекова
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • ПРАВИЛНИК о условима за зимовнике за страна и домаћа пловила
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 63113/13, Благојевић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 318/15, Живковић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
 • ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Власотинце
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Морава”, Свилајнац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Комуналац”, Ириг
ОГЛАСИ

Поделите: