Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 8.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о електронском фактурисању
  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 8.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о електронском фактурисању
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Здравственог центра Ваљево
  • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: