Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 47 od 28.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 47 od 28.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini
 • STRATEGIJA održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine
 • ODLUKA o utvrđivanju crkve Svetog Dimitrija sa starim grobljem u Mitrovoj Reci za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Almaškog kraja u Novom Sadu za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja beogradskog metroa”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” društvo s ograničenom odgovornošću Smederevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” društvo s ograničenom odgovornošću Smederevo
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6432/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6539/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja VD „Zapadna Bačka” d.o.o. Sombor za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada i poslovanja i finansijskog plana za 2019. godinu „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6545/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6537/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o izostavljanju i zameni (anonimizaciji i pseudonimizaciji) podataka u odlukama Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-002060/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02056/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02053/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02058/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02054/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02057/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02059/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02055/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0092/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0594/18-11
 • REŠENJE o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata kod poslodavca, 07 broj 07-661/2019-4
 • REŠENJE o utvrđivanju gubitka reprezentativnosti sindikata kod poslodavca, 07 broj 021-3/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
Druge organizacije
 • KODEKS poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
OGLASI

Podelite: