Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 24.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 24.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима за 2023. годину оствареног у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе и министра заштите животне средине
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама отпада за које се може поднети захтев, дозвољеним поступцима и технологијама третмана за врсте отпада и другим посебним елементима за одређивање престанка статуса отпада
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за локалне грејаче простора
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 378-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-6/24
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8669/2019 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 37630/19, Бошњачки против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавно комуналног предузећа „Стандард”, Ада
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавно комуналног предузећа „ДРУГИ-ОКТОБАР”, Вршац
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас”, Ковин
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене граничног прелаза Прешево са елементима детаљне регулације на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Заштитника грађана, број 361-264/2024
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Заштитника грађана, број 361-263/2024
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: