Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 47 od 20.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 47 od 20.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
 • ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama
 • ZAKON o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
OGLASI

Podelite: