Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 20.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 20.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о државној управи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о матичним књигама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама
 • ЗАКОН о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о специјалној и посебним јединицама полиције
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
ОГЛАСИ

Поделите: