Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 10.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 10.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о култури
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акредитацији
  • ЗАКОН о предметима од драгоцених метала
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту
Влада
  • СТРАТЕГИЈА за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021–2025. године
Министарства
  • УПУТСТВО о измени Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
ОГЛАСИ

Поделите: