Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 7.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 7.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 33
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 34
Влада
 • УРЕДБA о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
 • ОДЛУКA о изменама и допунама Одлуке о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре и сениоре до 23 године у кајак – кану спринту, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4178/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4196/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3865/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3881/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3866/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3868/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3870/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3872/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3875/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3879/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3882/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3883/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-4228/2021
 • АКЦИОНИ ПЛАН за 2021. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-216/2018
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2021. године
 • САЖЕТАК Посебног извештаја о дискриминацији старијих грађана
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: