Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 46 od 28.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 46 od 28.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • NAREDBA o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Podelite: