Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 7.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 7.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2022. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020–2025. године у периоду од 2022. до 2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
 • ПРАВИЛНИК о додацима исхрани (дијететски суплементи)
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима, начину и условима за стављање лекова на Листу лекова, односно за скидање лекова са Листе лекова
 • ПРАВИЛНИК о стипендирању врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и додели новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама
 • ПРАВИЛНИК о националној категоризацији националних гранских спортских савеза
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, „Pura Vida” д.о.о. Београд

Поделите: