Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 6.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • НАРЕДБА о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 6.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • НАРЕДБА о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  • УПУТСТВО о измени Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћнице Повереника за заштиту равноправности
  • РЕШЕЊЕ о постављењу помоћнице Повереника за заштиту равноправности
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0150/19-11

Поделите: