Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 45 od 21.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 45 od 21.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za formiranje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije projekta „Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pratećim sadržajem”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6199/2019-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6318/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini
 • PRAVILNIK o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • PRAVILNIK o uslovima, kriterijumima i sadržini projekata za sve vrste geoloških istraživanja
 • PRAVILNIK o načinu elektronskog prenosa podataka i obrascima za dodeljivanje i elektronsku razmenu podataka za IMO jedinstveni identifikacioni broj
 • REŠENJE o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada
 • LISTA biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2018. godini
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-249/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5149/2017
 • ZAKLJUČAK Ustavnog suda broj IUz-185/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • ODLUKA o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-542/2019-1
Druge organizacije
 • OPŠTI USLOVI međumesnog prevoza
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vrbas-gas” za distribuciju prirodnog gasa Vrbas
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt”, Bačka Palanka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeće za distribuciju gasa „Ingas”, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Vodovod i kanalizacija”, Grocka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Resavska pećina” , Despotovac
OGLASI

Podelite: