Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 9.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 9.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о установљавању Дана пријатељства с народима Африке
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3932/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3935/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени седишта установе Студентски центар Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Порту, Република Португал
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3736/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3737/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3741/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3761/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3763/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3878/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3880/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4011/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4013/2017
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 401-3911/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 59341/09, Koka Hybro Komerc DOO Broyler против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 58559/12, Боровић и други против Србије
ОГЛАСИ

Поделите: