Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 27.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 27.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ 
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевкеˮ
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”
  • СТРАТЕГИЈА унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
Други државни органи и државне организације
  • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2019. годину
  • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину
ОГЛАСИ

Поделите: