Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 44 od 21.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 44 od 21.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • STRATEGIJA kontrole malog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2019–2024. godine
  • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
  • ODLUKA o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća, 05 broj 48-6155/2019-1
  • ODLUKA o otkupu dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu pre roka dospeća, 05 broj 48-6152/2019-1

Podelite: